Vision

Во Солар Спектар АГ

силно веруваме и се стремиме нашите клиенти  да бидат комплетно задоволни од нашите услуги како на домашниот пазар во Република Македонија така и на пазарите во соседните земји, истото го постигнуваме со употреба и инсталација на високо квалитетни производи и услуги од најпознатите светски производители на опрема за фотонапонски соларни централи. Се со цел да успееме во нашите намери континуирано вложуваме во истражувања и развој, како и бараме иновации и нови производи. Вложуваме напори за подигнување на стандардите на повисоко ниво, исполнување на нашите ветувања како и создавање на долгорочна доверба и односи со нашите клиенти.

Зошто да не изберете нас

Објективност
Одговорност
Искреност
Еколошка свест
Максимален респект кон клиентот

Затоа што нашите услуги

Се интегрирани
Имаат висок квалитет
Се прилагодливи во зависност од клиентот

Затоа што нашите системи

Се направени од материјали со висок квалитет и се доверливи
Имаат конкурентни цени
Имаат максимална ефикасност
Имаат голем век на траење
Се тестирани за нивната доверливост

После изведба

Ние сме блуски до Вас
Ние го мониторираме Вашиот систем
Ние го одржуваме системот и целосно гарантираме за него
Ние сме одговорни за нашите проекти

Затоа што нашите конструкции се опишани како

Неспоредлив квалитет
Сигурност
Функционалност
Произведено со филозофија "Вредност за пари"
Врвен дизајн
Внимание на детали
Естетика

затоа што ние сме компанија на која сигурно може да се потпрете!