Проектирање

Соларни Системи во Македонија

ON GRID / OFF GRID Системи

Изработуваме решенија за сите типови на фотонапонски централи. Решенија за централи врзани на енергетска мрежа, “on grid” системи, и островски фотонапонски централи т.н. “off grid” системи…

01

Компанијата нуди комплет услуги по принципот "клуч на рака".

Услуги

Компанијата останува сервис партнер на нашите клиенти и по завршување на обврските кон Нашите клиенти.

02

Визија
 • Прецизна идентификација за потребите на нашите клиенти
 • Детална изработка на проекти и проценки и извонредна изведба
 • Обезбедување на системи со висока технологија и доверливост
 • Нашите високо обучени луѓе инспирираат доверба и гарантираат за нашите квалитети
Производи
 • ФН системи
 • Фотоволтаични панели
 • Инвертери
 • Контролери
 • Соларни потопни пумпи
 • Батерии
Проекти
 • Фотонапонски централи
 • Net metering
 • Енергетски менаџмент & заштеда
 • Благодарници од наши клиенти

27

БРОЈ НА ПРОЕКТИ

3300

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВЕДНА ЕНЕРГИЈА (MWh)

6962

ВКУПНО ИНСТАЛИРАНИ СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ

3885,56

ИЗБЕГНАТИ ЕМИСИИ НА СО2 (kg/god)

CLIENTS

We Worked With

We have clients all around the world who've become our long – term partners. It's not tough to get good feedbacks from them cause we always try to bring them the most gorgeous products

УСЛУГИ

Ние сме Ваш долготраен партнер на долги патеки со што сме гарант за Вашата инвестиција.
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Изработка на повеќе технички решенија со кое се овозможува клиентот (инвеститорот) правилно да избере.
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ